Във връзка с обявяване на извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID – 19 в световен мащаб Ви уведомяваме, че от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. се прекратяват учебните занятиявъв всички училища на територията Република България съгласно заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Скъпи ученици,

Предвид опазване на здравето Ви, следва да ограничите максимално достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, като близко общуване, ръкостискане, прегръдка. Приканвам Ви да използвате активно средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви.

Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността за заразяване и предаване на вируса. Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на преподадени вече уроци, както и за запознаване с учебно съдържание, което Вашите учители ще ви предоставят по различни канали: чрез обучителна платформа, имейл, групи в социални мрежи и др.

Уважаеми родители,

Вярваме, че е Ваша първостепенната грижа и отговорност да подготвите децата си, като им осигурите лични предпазни средства. Сигурни сме, че като отговорни родители ще следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, ще му осигурите нужната медицинска помощ. Разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с учебно съдържание, предоставено им по различни канали от учителите. Предвид дългия период на преустановени учебни занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с учителите и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати.

Уважаеми колеги,                                                                                                     

Призоваваме Ви:

  • да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и за непрекъснат контакт с родителите;
  • да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
  • да консултирате, подпомагате и отговаряте на въпроси от учебния материал, който затруднява учениците;
  • да отговорим на предизвикателството на времето и да бъдем новатори в новата електронна среда.

Вярваме, че заедно ще успеем! Бъдете здрави и отговорни!