На 05.02.2020 г. учителите от НУ“Св. св. Кирил и Методий“ преминаха обучителен курс на тема:“Компютърното моделиране в ІІІ и ІV клас“.Обучението се проведе от г-жа Антоанета Миланова, автор на учебниците към Издателство „Просвета Плюс“.Предизвикателството за учителите беше голямо. Участвайки в демонстрации в ролята на ученик, те изпълняваха различни задачи от учебното съдържание за трети и четвърти клас. Убедиха се, че този предмет ще бъде интересен за децата.

Благодарим на госпожа Миланова!