През  месец  декември се проведе  Математически турнир „Иван Салабашев”.  Спорещите за призовите места решаваха различни по сложност математически задачи, с което имаха възможност да докажат придобитите умения в областта на математиката.

       Г-жа Светичкова – председател на СБМ, секция Ямбол  отново посети нашето училище, за да раздаде медалите и грамотите на първенците.  За пореден път госпожа Светичкова сподели, че това е училището с най-добре представили се ученици, училището, в което раздава най-много награди.

Ето и имената на победителите:
I клас
Александър Атанасов Хаджиев – I м. златен медал
Александър Свиленов Джелебов – I м. златен медал
Анна Мария Георгиева Зафирова –  I м. златен медал
Михаела Радева Кънчева  – I м. златен медал
Адриана Станимир Михалева – II м. сребърен медал
Амели Арман Айвазян – II м. сребърен медал
Белослава Венцеславова Тодорова – II м. сребърен медал
Петър Григоров Иванов– II м. сребърен медал
Виктория Каменова Демирева – III м. ,бронзов медал
Диян Павлов Русев – III м. ,бронзов медал
Мариан Бориславов Каменов – III м. ,бронзов медал
Милан Станимиров Станков – III м. ,бронзов медал
Никол Станиславова Говедарова – IIIм. ,бронзов медал
Антония Красимирова Коева – IV м.,грамота
Арда Айдоан Джамбаз – IV м.,грамота
Атанас Иванов Илиев – IV м.,грамота
Божидара Ивелин Ал Самра – IV м.,грамота
Борис Николаев Тодоров – IV м.,грамота
Кристиян Николаев Атанасов – IV м.,грамота
Кристиян Стойчев Ангелов – IV м.,грамота
Никола Панайотов Стефанов –  IV м.,грамота
Николай Иванов Колев – IV м.,грамота
Филип Светлозар Василев – IV м.,грамота
Юлиян Станимиров Стоев – IV м.,грамота
Кирил Бончев Маринов – V м.,грамота
Красен Златев Жеков  – V м.,грамота


II клас
Берг Османов Велиев– I м. златен медал
Добромир Атанасов Атанасов – V м.,грамота

III клас
Стефан Петров Личев – I м. златен медал
Мирослав Тодоров Тодоров – II м. сребърен медал
Атанас Цветомиров Коларов – V м.,грамота

IV клас
Калоян Яворов Шиков – I м. златен медал
Мария Борисова Димитрова – II м. сребърен медал
Здравко Божидаров Божилов – IIIм. ,бронзов медал
Петър Георгиев Георгиев -IV м.,грамота
Михаил Райков Драгов – V м.,грамота

Христо Димитров Христов – Vм., грамота

     Шестима от участниците в състезанието са и национални победители и ще бъдат наградени на 02.02.2020 г. от 11 часа в Института по математика и информатика – БАН! Това са: Александър Атанасов Хаджиев, Александър Свиленов Джелебов , Анна Мария Георгиева Зафирова, Михаела Радева Кънчева, Стефан Петров Личев и Калоян Яворов Шиков.

     Поздравления за учениците и техните учители!