Учениците от НУ“Св. св. Кирил и Методий“ проведоха разнообразни инициативи в организираната от МОН „Национална седмица на четенето“ в периода от 9 до 13 декември 2019 г.

  • Ученици от ІІ до ІV клас се регистрираха в електронната платформа „Книговище”.

  • В класните стаи подредиха класни библиотеки с раздадени читателски картони и избрани библиотекари – отговорници.

  • Учениците от ІV”в” клас гостуваха при децата от подготвителната група към училището и  им четоха любими коледни стихове и приказки.

  • Учениците от І”г” клас проведоха среща с ямболската поетеса и баба на Амели от класа Таня Хаджидимитрова.

  • Учениците от І”б”четоха с мама и баба на тема трудолюбие.

  • Учениците от ІІ”б” и ІІ”г” класове посетиха читалнята на РБ „Г. С. Раковски”.

  • Учениците от ІІІ”а” и ІІІ”г” класове четоха, илюстрираха произведенията, отриваха подходяща музика и драматизираха.

  • Учениците от ІV”г” клас проведоха маратон на четенето на тема: „Коледа любима” по текстове от различни жанрове.

  • Групите на ЦДО при всички класове четоха по роли, илюстрираха приказки, а третокласниците и четвъртокласниците откриваха подходяща музика.

  • Изготви се постер „Чети, ако искаш  да си успешен“.