Първият учебен ден отново се превърна в истински празник за ученици, учители и родители. Отбелязахме го с песни, стихове, танци, много смях и прегръдки.

          Г-жа Койчева – директор на училището,  с гордост и уважение към труда на ученици, преподаватели и родители акцентира  върху успехите на училището и неговите възпитаници. 

        Естествено най-развълнувани бяха първокласниците. Погледите им блестяха любопитно и с усмивка прекрачиха прага на училището.

        Успешна и усмихната учебна година!