П О К А Н А

Уважаеми родители,

Ръководството на НУ”Св. св. Кирил и Методий” – гр. Ямбол кани родителите, излъчени на родителските срещи по паралелки, на събрание за избор на Обществен съвет – втори етап.

      Кога: 1 октомври 2019 г. от 18:00 часа

      Къде: учителска стая

Предоставям на Вашето внимание  следния дневен ред:

  1. Избор на членове на Обществен съвет към НУ”Св. св. Кирил и Методий” – гр. Ямбол
  2. Избор на резервни членове на Обществен съвет  към НУ”Св. св. Кирил и Методий” – гр. Ямбол

                                            Благодаря за отзивчивостта!

                                           Нина Койчева – директор