Заповед за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

заповед за определяне на заявител по ЕС Учил.плод и ЕС Училищно мляко