График на дейностите за осъществяване на приема на ученици в първи клас през учебната 2019/2020 година

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Училищен-план-прием-1-клас

Приложение 1 към чл. 11 2

Приложение 2 към чл. 18 – 2