Дни преди  Великден учениците от І”а” и І”б” клас проведоха работа по центрове на тема „Пролетни празници и обичаи”. Първокласниците бяха разделени на групи като всеки ученик изтегли символа на съответния празник: цвете – Цветница, върбова клонка – Лазаровден, яйце – Великден и агне – Гергьовден. С голям интерес учениците четоха задачите и изпълняваха написаното. След представянето на центровете споделяха, че са научили много нови неща за съответния празник. По време на работата показаха, че могат да четат, да отговарят на въпроси, да решават кръстословици, да сглобяват пъзели, да решават задачи с код и още много забавни задачи. Разбира се първи помощници на децата бяха техните родители. Те винаги са отзивчиви и съпричастни към  училищния живот на своите деца.