В Синия салон на читалище „Съгласие” се проведе награждаване на победителите в ХІХ-то издание на традиционния за Ямбол литературен конкурс за есе  „Майчице свята”, посветен на Благовещение. Конкурсът се организира от читалище „Съгласие -1862” – гр. Ямбол  със съдействието на Инер Уил клуб – Ямбол.

        С гордост отбелязваме, че с призова II-ра награда беше отличено есето на Рая Николаева Николова от  II “а“ клас, с класен ръководител Антоанета Георгиева.

      Поздравления! Желаем нови успехи!