Учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас отбелязаха Деня на розовата фланелка. Розовото е символ на тяхната позиция и неприемане на тормоза в училище. Учениците размениха помежду си не само розови балони, но  и съвети за търпимост, уважение и толерантно поведение спрямо различния друг.