По повод отбелязването на Коледните празници Български младежки Червен кръст – Ямбол и ИНУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ямбол организираха Коледна кампания “Кутии на приятелството” с мото “За повече усмивки!” в ИНУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ямбол. Основна цел на кампанията е стимулирането на детската благотворителност, формирането и развиването на нагласи сред младите хора за благотворителност.

Кампанията “За повече усмивки!” подготвя и мотивира учениците за благотворителни действия, насочени към деца останали в болничните заведения по време на празниците, деца на самотни родители, деца от многодетни семейства и социално уязвими деца. Тя създава условия за изграждане на приятелски взаимоотношения, които спомагат за по-добрата социализация на децата, приобщава децата към хуманитарните ценности и принципи БЧК. Основен елемент в кампанията е децата, заедно със своите семейства да приготвят подарък в кутия, придружен с послание към друго дете. Участието в кампанията е доброволно.

БЧК – Ямбол изказва благодарност към училищното ръководство на ИНУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ямбол, всички деца, които се включиха в кампанията и техните родители.

Събраните подаръци в кампанията са 76 броя и се разпределят в социални заведения и центрове в цялата област преди празниците с актиното участие на доброволците на БМЧК. Днес доброволците на БМЧК предоставиха подаръци на децата в МБАЛ „Св. Пантелеймон” – гр. Ямбол.

По график продължава раздаването на кутии за деца със специфични потребности от областта в Център за настаняване на деца от семеен тип – гр.Елхово, Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – гр.Елхово и др.

Благодарни сме, че много деца подкрепиха тази хуманна инициатива и ни накараха да повярваме, че наистина по Коледа стават чудеса и всички заедно можем да направим повече деца щастливи, за да има повече усмивки!

Информация от Областен съвет на БЧК – Ямбол