Протокол на комисия за отдаване под наем на помещение за продажба на закуски

Протокол от заседание на комисия за отдаване под наем на помещение за закуски