Протокол на комисия за отдаване под наем на помещение за продажба на закуски

протокол от засед на комисия за отдаване под наем на помещение за закуски