През месец октомври 2018 г. учениците от 2” в” клас с класен ръководител Евелина Славова проведоха психологически тренинг за превенция на агресията в училище.

Тренингът се проведе в рамките на две поредни седмици в часовете  по Околен свят и в Час на класа, тъй като там са заложени  темите за агресията и училищния тормоз, за добрите взаимоотношения между децата в училище, за училищния правилник и правилата на класа, за правата и задълженията на ученика.

Тренингът включваше индивидуална и групова работа по две подтеми:

  1. Какво не ми харесва в отношенията на децата в училище?
  2. Какво харесвам в отношенията на децата в училище?
  3. Децата трябваше да формулират и да запишат на листи примери за добри и за лоши отношения в училище. После илюстрираха двата типа поведение в отделни рисунки. Изброиха емоциите, които изпитват в различните ситуации. Накрая в групи по 4 ученици изработиха постери по двете подтеми.

След края на тренинга изложиха постерите във фоайето на училището, за да споделят опита си с учениците от останалите класове. Рисунките и надписите предизвикват интерес, защото показват темата за агресията през очите на самите деца, от техния личен опит. Какви са ситуациите, които ги нараняват емоционално и физически, както и тези, които ги карат да идват с желание и нетърпение на училище.