Отново повод за гордост за НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. В оспорвана надпревара с представители от всички области ученичката Йоана Шикова от ІV”б” клас  спечели първо място в националната олимпиада „Знам и мога“, която се проведе в София. Победителката си тръгна с подарък  и грамота като извоюва и правото отново Ямбол да е следващият домакин на състезанието.

Националната олимпиада „Знам и мога“ се организира от просветното министерството.  Състезанието се провежда в писмена форма чрез решаване на 12 задачи предимно със свободен  отговор. То дава възможност на ученици от четвъртите класове от всички области на България да премерят сили и покажат своите знания, умения и компетентности, придобити в началния образователен етап, насочени към социалната им приложимост. Тя съдейства за откриване на деца с високо ниво на умения за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание, заложено в учебните програми по изучаваните предмети. Насърчава учителите и родителите да подкрепят и развиват интереса на децата от най-ранна училищна възраст към заобикалящата ги среда.

Гордеем се с теб, Йони! Желаем ти  все така успешно да покоряваш нови върхове!