Приключи класирането на участниците в Национален конкурс за детска рисунка „Рисувам за децата на Европа“, посветен на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Конкурсът се проведе на три етапа – училищен, областен и национален.

Съгласно обявения Регламент на конкурса в Министерството на образованието и науката постъпиха за оценка от национална комисия рисунките на учениците, класирани на първите три места в областния етап за всяка от петте възрастови групи – предучилищна, I клас, II клас, III клас, IV клас.

Комисията, определена със Заповед № РД 5893 от 21.12.2017 г. на министъра на образованието и науката, в съответствие с Регламента на националния конкурс за детска рисунка „Рисувам за децата на Европа“ разгледа и оцени постъпилите в МОН детските рисунки. От общия брой 402 рисунки, класирани от регионалните управления на образованието за участие в националния етап, комисията номинира за участие в организираните от МОН изложби по време на Председателството на България на Съвета на Европейския съюз по 10 броя от всяка възрастова група.

С гордост отбелязваме, че сред номинираните рисунки на ученици от II клас на първо място е рисунката на Светлозар Пенчев Пенев от  ІІ“г“ клас на НУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ямбол.

Поздравления за Светозар и неговата учителка г-жа Йорданка Лесева! Желаем нови успехи!