Разпределение на четвъртокласниците за Областен кръг на олимпиада по математика

Разпределение за Областен кръг на олимпиада по математика

Класираните ученици трябва да се явят в 8,30 часа  на 03.02.2018 г. в ПМГ „Атанас Радев“.