Уъркшоп „Сръчни ръце“

Децата от уъркшоп „Сръчни ръце” изработиха своя пръв, изцяло самостоятелен, лапбук, озаглавен „Моя любима Коледа”. Възможност за това им даде Проект „Твоят час”, тъй като този проект осигурява възможност за работа по една тема в повече от едно занятие.

Лапбукът бе изработен в рамките на две последователни занятия, а на третото – бе завършен и презентиран на родителите. Учениците сами разказаха как са създали тази своя коледна книга, разгръщайки и показвайки на гостите стъпка по стъпка своята работа.