За консултанти са поканени:

Г-н Аврамов /родител/, собственик на фирма, който запозна учениците какви задължения и отговорности има собственикът на една фирма и прие ролята на „управител” в импровизираната фирма за сандвичи „Рай до безкрай”;

Финансовият консултант г-жа Пенева /родител/ счетоводител на фирма сподели как се изчислява цена и себестойност на един продукт и как се определя печалбата от дадена вид дейност.

Децата се превъплътиха в ролите на възрастни.Чрез жребии учениците се разделят на екипи, които заемат своето място в създадената фирма за сандвичи /производители, опаковчици, счетоводители, маркетинг и реклама/. Всеки член на „фирмата” носи емблема с названието й. Управителят раздава работно облекло – ръкавици и престилки.

Припомнят си правилата за работа в група и си разпределят отговорностите в групата. Върху намазана с масло филия малките „производители” бързо подреждат шунката и кашкавала, украсяваха ги с домати, краставици, маруля и предават готовите сандвичи за опаковка. Втората група  залепва попълнения от счетоводителите етикет,  пъха сандвича в плика и го подготвя за „пазара”. Така набързо са направени  40 първокачествени сандвича. Маркетинг и реклама усърдно подготвят рекламата, за да се реализира по-бързо готовата продукция.

Говорителят на всяка група споделя за поставената задача и изпълнението й.

Изложба със сандвичите.

Споделят, че част от готовата продукция може да се задели за благотворителност.

След продажбата  „счетоводителите” отчитат „печалбата” за деня, която бе  10.70 лв.

В края на часа „управителят” споделя, че учениците са се справили чудесно с поставената задача.На добър час, млади предприемачи!

[Not a valid template]