Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ обявява четири свободни места за първокласници за учебната  2017/2018 г. съгласно т.12 от График на дейностите за осъществяване на приема на ученици в първи клас.