Дворът пак е пълен! С много усмивки ученици, учители и родители откриха новата 2016/2017 година в НУ „Св. Св. Кирил и Методий”“. Гости на празника бяха: д-р Юлиян Папашимов  – общински съветник и г-жа Неда Бъчварова – директор Дирекция „Социални дейности” към Община Ямбол.

                     Празничната програма започна с посрещане на училищното знаме и издигане на българския трикольор.

                     Г-жа Нина Койчева, директор на училището, поздрави всички присъстващи и им пожела успехи, здраве и ползотворна учебна година.

                 Тържеството продължи с празнична програма в изпълнение на ученици от училището. Прозвучаха песни и стихове за любимото училище и учители. Извиха се кръшни хора. След  това настъпи най-вълнуващият миг – прекрачването на училищния праг. За да бъде успешна годината и да върви по вода, по стара традиция директорът г-жа Нина Койчева плисна менче с вода пред най-развълнуваните – първокласниците. Те преминаха под арка от цветни балони и влязоха в украсените класни стаи, където ги чакаха първите им учебници – Букварът и Читанката. Пътека от шестици указваше пътя им.