photo_verybig_1564729Ученичката   Яна Димитрова  от ІV»а» клас с класен ръководител Румяна Монева спечели I-во  място в V-та Национална олимпиада „Знам и мога“. Враца бе домакин на надпреварата, в която взеха участие 46 първенци от проведените предварителни кръгове във всички 28 области на страната. Победителката, освен че си тръгна с лаптоп и грамота, извоюва и правото град Ямбол да е следващият домакин на VI – та Национална олимпиада „Знам и мога“.

Националната олимпиада „Знам и мога“ се организира от Министерството на образованието и науката. Състезанието дава възможност на ученици от ІV клас от всички области на България да премерят сили и покажат своите знания, умения и компетенции, придобити в началния образователен етап, насочени към социалната им приложимост. Тя съдейства за откриване на деца с високо ниво на умения за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание, заложено в учебните програми по изучаваните предмети. Насърчава учителите и родителите да подкрепят и развиват интереса на децата от най – ранна училищна възраст към заобикалящата ги среда.

Поздравления за Яна и госпожа Монева!

12dab5d2e007c5c157cd2fb2bd2e8fff

home-t651-t24556_6_s