DSC06587  Четирима ученици от нашето училище са допуснати до Националния кръг на Международното състезание „Лингвистично кенгуру“ по английски език. Това са Димана Димчева Димова  от ІV“б“ клас с максимален брой точки –  200, Виктор Петров Петров от ІV“б“ клас  и Димитър Георгиев Ковачев с резултат 185 т. и Виктория Руменова Манолова от ІІІ клас с резултат 185 точки. До Национален кръг са допуснати участниците, постигнали първите пет най-високи резултата по езика и всеки клас.                         Продължителността на състезанието е 75 минути.
Форматът е тест, който включва 40 задачи с пет избираеми отговора, от които само един е верният.
Повечето от въпросите имат занимателен характер. Откриването на верните отговори изисква лексикални и граматически знания съответно по английски, както и знания за историята, културното и литературното наследство, традициите и бита, характерни съответно за Англия.
              Състезанието няма за цел да проверява постиженията на учениците във връзка с изучавания от тях материал в училище. Забавният и игрови елемент в него е предназначен за обогатяване на общата култура на участниците, за развиване на логическо мислене и мотивира за бъдещи по-задълбочени занимания.
              Поздравления за учениците и тяхната учителка г-жа Христакиева! Желаем им достойно  да представят училището и областта в гр. София!