Учениците от ІІ”б” клас  с интерес изслушаха в ОДК беседата на тема „Кукерски игри”, изнесена от г-жа Динка Ангелова, уредник в Исторически музей – Ямбол. В предложената презентация видяха пъстротата и магията на кукерските маски и костюми, както и ритуалите, съпровождащи кукерските игри в Ямболския регион. Имаха възможност да разгледат и пипнат отблизо кукерски маски и дори да се облекат с костюми.

Ето защо с голямо желание се включиха в шествието за откриване на  ХVІІ маскараден фестивал „Кукерландия” – Ямбол  2016 г.

Баба Марта гостува на първокласниците и децата от ПГ. Всички с интерес слушаха нейната приказка, а накрая Баба Марта им раздаде мартеници да са бели и червени, румени и засмени, от щастие озарени.