На вниманието на четвъртокласниците и техните родители!

 

                    На 30.01.2016 г. от 10,00 ч. в НУ“Св. Св. Кирил и Методий“ ще се проведе Общински кръг на олимпиада „Знам и мога“. Четвъртокласниците, желаещи да участват, да се явят в училището в 9,30 ч.

                    На 02.02. 2016 г. от 9,00 ч. в МГ „Атанас Радев“ ще се състои Областен кръг на олимпиада по математика – ІV клас. Класираните ученици да бъдат в гимназията в 8,30 часа.

                   Учениците е необходимо да носят ученическа книжка  и лична карта.

                                                                                                                       От ръководството