Заповед за откр. на процедура за общ. поръчка – храна 2015-2016

Документация – условия, указания и документи за участие в общ. поръчка – храна 2015-2016 (1)

Приложения по общ. поръчка – храна 2015-2016

Примерен договор доставка закуски 2015-2016

Примерен договор доставка топъл обяд 2015-2016

Публична покана АОП