В чест на 120-годишния юбилей  на НУ”Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Ямбол, на 22 април – Деня на планетата Земя, децата от III”г”  клас засадиха 12 храстчета туя  пред  училището. Момчетата и момичетата се включиха с ентусиазъм в засаждането. В начинанието си третокласниците бяха подкрепени от своите родители и така трудът се превърна в празник.
         Семейството на Даниел е отгледало  растенията от плодовете на диворастящи туи.
         Идвайки на училище, децата „наглеждат” своето храстче, поливат го в голямото междучасие  и казват, че след време, когато минат със своето дете край училището, те ще му кажат: „Това е моето училище, а това храстче засадих, когато учех тук“.