На 2.02.2015 г. се проведе Областния кръг на Националната олимпиада „Знам и мога” за ученици от ІV клас. Основна цел на олимпиадата е да прилагат усвоеното в нова ситуация и среда, да решават проблеми, да предлагат и аргументират идеи, разкриващи развитието на социални умения и творчески потенциал на учениците от начална училищна възраст.
                        Националната олимпиада се провежда чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решават 12 задачи от различни области на познанието. Задачите са обединени тематично. Те създават възможност за решаване на проблем, за избор на решение и аргументиране на собствения избор,  за изява на оригинално мислене и творчество. Изпълнението на задачите е индивидуално. Задачите, критериите за оценка и насочите за провеждане на трите кръга на състезанието се разработват от Национална комисия, определена със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.
                       С радост трябва да отбележим, че ученичката Гергана Манолова от ІV”в” клас се класира на първо място в областта. И разбира се успехите  ни продължават. Второ място, с равен брой точки,  заемат  нашите  ученици Дана Бъчварова от ІV”в” клас и Георги Кръстев от ІV „г” клас. Гергана Манолова, Дана Бъчварова и Георги Кръстев ще представят Ямболска област на Националния кръг, които ще се проведе в град Бургас.  
                         Поздравления за учениците и техните учителки Ваня Дунева и Елена Стефанова.