ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – ЯМБОЛ

8600, гр. Ямбол, бул. „ Д. Благоев “ № 1, тел./факс: 046 / 66 44 24, e.mail: yambol@redcross.bg

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

за

Коледна кампания Кутии на приятелството с мото „За повече усмивки!”

 

По повод отбелязването на Коледните празници и 120 години от създаването на              НУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ямбол, Български младежки Червен кръст – Ямбол организира Коледна кампания “Кутии на приятелството” с мото За повече усмивки!” в НУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ямбол.

Основната цел на кампанията е стимулирането на детската благотворителност, формирането и развиването на нагласи сред младите хора за благотворителност. Кампанията “За повече усмивки!” подготвя и мотивира учениците за благотворителни действия, насочени към деца останали в болничните заведения по време на празниците, деца на самотни родители, деца от многодетни семейства и социално уязвими деца. Тя създава условия за изграждане на приятелски взаимоотношения, които спомагат за по-добрата социализация на децата, приобщава децата към хуманитарните ценности и принципи БЧК. Основен елемент в кампанията е децата, заедно със своите семейства да приготвят подарък в кутия, придружен с послание към друго дете. В кутията може да се постави играчка, тоалетни принадлежности, книжка или ученически пособия. Участието в кампанията е доброволно, всеки ученик има право да вземе решение дали да се включи в нея.

Коледната кампания “Кутии на приятелството” се организира за трета година от доброволците на БМЧК – Ямбол и за наша радост е изключително успешна, за което изказваме благодарности към училищното ръководство на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”     гр. Ямбол, на всички деца, които се включиха в кампанията и на техните родители.

Събраните подаръци в кампанията са 157 броя и се разпределят в социални заведения и болници в цялата област преди празниците с актиното участие на доброволците на БМЧК по места и местните медии. Днес доброволците на БМЧК предоставиха подаръци на децата в:

– МБАЛ „Св. Пантелеймон” – гр. Ямбол;

– МБАЛ „Св. Йоан Рилски” – гр. Ямбол;

– ЦНСТ гр. Ямбол;

– ЦСРИ – гр. Елхово;

Предоставянето на кутиите на приятелство се извършва съобразно Правилниците за предоставяне на помощи чрез попълване на приемно – предавателни протокол, изготвяне на списъци и ведомост за децата и др.

Благодарни сме, че много деца подкрепиха тази хуманна инициатива и ни накараха да повярваме, че наистина по Коледа стават чудеса и всички заедно можем да направим повече деца щастливи, за да има повече усмивки!

 

                                                         Специалист: Гергана Георгиева