УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

         Уведомяваме Ви, че питейната вода в града не отговаря на Наредба №9 за качество на водата, предназначена за питейни цели. Във връзка с влошените качества на питейната вода

                                                  ПРЕПОРЪЧВАМЕ

използването на бутилирана вода /минерална, трапезна или изворна/ от учениците от І до ІV клас и от децата в подготвителна група в училище.