Учениците от ІІ „г“ клас, с класен ръководител Евелина Славова, проведоха тренинг за борба с училищния тормоз. Второкласниците споделиха своята работа с останалите ученици чрез открита изложба в коридора  на училището. На работно съвещание госпожа Славова сподели своя опит с останалите колеги в училището.