Първото за учебната година математическо състезание се проведе в Математическа гимназия. Това е ХХІІІ-то издание на Математически турнир „Черноризец  Храбър”, който по традиция се провежда в Деня на народните будители.
             За поредна година нашите ученици показаха, че са добри математици и заеха първите места  във възрастовите групи  от 2 до 4 клас. Г-жа Светичкова, председател на СБМ – секция гр. Ямбол, отново беше наш гост и награди с медали и грамоти класираните от първо до шесто място. А ето ги и победителите:
 

                 ІІ клас

Мануела Александрова Монева – 60 т. – І м.

Мартин Александров Монев – 59 т. – ІІ м.

Наталия Колева Петрова – 56 т. – ІІІ м.

Силвана Иванова Иванова – 56 т. – ІІІ м.

Карина Димитрова Димитрова – 53 т. – ІV м.

Симеон  Янков Янков – 51 т. – V м.

             ІІІ  клас

Ивайла Емилова Иванова – 107 т. – І м.

Християна Георгиева Николова – 97 т. – ІІІ м.

Боряна Стефанова Минчева – 96 т. – ІV м.

Траяна Иванова Ташева – 96 т. – V м.

Димана Димчева Димова – 87 т. – VІ м.

Ивон  Иванова Карачолова – 87 т. – VІ м.

Йоана Красимирова Данкинова – 87 т. – VІ м.

Стефания Георгиева Лазарова- 85 т. – VІІІ м.


 
ІV клас

Георги Красимиров Кръстев – 111 т. – І м.

Иван Георгиев Иванов – 110 т. – ІІ м.

Филип Стоянов Киров – 103 т. – ІІІ м.

Гергана Манолова Александрова – 100 т. – ІV м.

Даниел Валентинов Петров – 100 т. – ІV м.

Лорена Георгиева Балахурова – 98 т. – V м.

Желаем ви  още много успехи през настоящата учебна година!