Откриването на учебната година в  НУ „Св. Св. Кирил и Методий“  премина с радостно въодушевление, усмихнати лица и много цветя. Ученици, учители и родители изпълниха двора на украсеното училище.  Програмата бе разнообразна: рецитал, вокална група, спортни танци, народни танци, мажуретки.

                        „120 години по пътя на успеха“ – така започна словото си г-жа Койчева, директор на училището. Тя подчерта постиженията на учениците през изминалите години. Приветства всички ученици и родители, които са се доверили на професионализма и новаторския дух на педагогическите специалисти. Пожела на ученици и учители успешна юбилейна учебна година.

                    Под звуците на школското звънче под празничната арка преминаха първокласниците, които бяха развълнувани в първия в живота им учебен ден.