Заповед за откр.на процед. публ.пок. за дост.закуски и обяд

Обява публична покана храна

Приложения към публ. покана за закуски и топъл обяд

Проекто договор за доставка на закуски и топъл обяд

Указания за уч.в процед.публ.покана за закуски и топъл обяд