Румен Михов от ІV“б“ клас на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Ямбол се класира на трето място в Областния кръг на олимпиада „Знам и мога“.

Г-жа Пенка Илиева – Началник на РИО – гр. Ямбол награди четвъртокласниците, заели призови места. На награждаването присьстваха учители, родители и старши експерт по Начално образование г-жа Снежана Василева.  Г-жа Илиева поздрави учениците с високите  постижения. Отбеляза, че техните отговори са точни, мотивирани по зададените въпроси от отделните предметни области.

           Поздравления за Румен! Успех и в следващите състезания!