НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Ямбол

                               О Б Я В Я ВА

                      за учебната 2014/2015 г.

       прием на деца в подготвителна група

                      учител Красимира Иванова.

Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване /по образец/

2. Удостоверение за раждане /ксерокопие/

Документите се подават в канцеларията на училището. 

Очакваме Ви!