За споделяне на добрите практики за работа със софтуерен продукт „Енвижън“ – много мишки на един компютър, г-жа Елена Стефанова изнесе открит урок по български език в ІІІ клас. Присъстваха  учители от училището. Всички се убедиха, че системата допринася за повишаване качеството на учебния процес и спомага за изграждане на умения у  учениците за самооценка,  желание за изява и активност по време на учебния час.

           Това е една голяма мотивация за прилагането на иновативни техники в преподаването от всички колеги.