Септември ни посреща в тая есен,

протегнал длан над тебе и над мен.

В училището нека влезем с песен.

Започва първият учебен ден!

 

 

      16 септември 2013 г. – Първи учебен ден! Ново начало, нов порив за знание и творческо

вдъхновение.