В областния кръг на олимпиадата „Знам и мога” за ученици от ІV клас взеха участие трима ученици от НУ”Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Ямбол.Ученикът Иван Петров от ІV”г” клас с класен ръководител Евелина Славова бе класиран на второ място, а учениците Миляна Гайдарова и Райчо Райчев от ІV”б” клас с класен ръководител Наталия Калъпова заеха съответно ІV и V място в областното класиране.

          На 07. 03. 2013 г. г-жа Татяна Петрова – началник на РИО – гр. Ямбол награди четвъртокласниците, получили призови места.

          Достойното представяне на нашите ученици отново доказа тяхната отлична подготовка по отделните предметни области, умението им да се мотивират и изказват собствено мнение.

         Поздравление и пожелание за бъдещи успехи!