На 2 ноември 2012 г. учители от НУ”Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Ямбол,  първи за града, преминаха обучителен  курс за работа с българската образователна система. Обучението се проведе от г-н Кирил  Русев, създател на софтуера. Енвижън е софтуерен  продукт, който има за цел да внедри най-новите технологии в класните стаи и да направи обучението по-интересен, интерактивен и забавен процес, както за учениците, така и за учителите. За да може да бъде използван софтуера, са необходими един компютър, един мултимедиен проектор и по една мишка за всеки от учениците в класа. Предизвикателството за учителите бе голямо. Участвайки в демонстрация в ролята на ученик, те се включиха в дискусии за използването на многомишковата технология в обучението, добиха представа за софтуера Енвижън като цяло – модули, основни инструменти, методически похвати. Учителите се убедиха, че тази иновативна система допринася за повишаване качеството на учебния процес в училище. Технологията спомага за изграждане на умения за самооценка от страна на учениците, повишава желанието им за изява и тяхната активност по време на учебния час.
        Да пожелаем успех на учителите от НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Ямбол в прилагането на новата образователна технология, предназначена за началното образование, която ще направи обучението на  учениците забавно, интересно и лесно.