С много настроение и празнична програма, наситена с песни, танци и стихотворения започна първият учебен ден в НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Ямбол. Вълнуващото слово на г-жа Койчева – директор на училището бе призив за успешна и ползотворна учебна година. Поздравителни адреси към малките ученици, родители и педагози имаше от Министъра на образованието – Сергей Игнатов и от кмета на града – инж. Георги Славов.

        След последното изпълнение и поканата на водещия, всички първокласници под звуците на училищното звънче се отправиха към своите класни стаи, минавайки под многоцветната дъга от балони, за своя първи учебен час.

         УСПЕХ! НА ДОБЪР ЧАС!