указания за подготовка и подаване на оферти за обществена поръчка

изискваният към кандидидатите за обществена поръчка

изисквания за техническа спесификация за обществена поръчка

заповед за откриване на процедура 

декларация чл.47 ал.5 – храна

ценово предложение за обществена поръчка

договор за изпълнение на поръчката

предложение за изпълнение на поръчката