На 6 юни 2011 г.    /понеделник/    от 18 часа в

НУ”Св. св. Кирил и Методий” ще се проведе родителска среща.

От ръководството