Ученичката Лора Данкова от ІV ”а” клас получи  най-високата стипендия в област Изкуство от  ОФ „Мостове над Тунджа”. Наградата е заслужена, защото са много завоюваните национални, европейски и международни отличия в областта на спортните танци.

Желаем й бъдещи успехи!