На 12.02.2011 г.  в НУ”Св. св. Кирил и Методий” се проведе Общински кръг на 60 –та Национална олимпиада по математика. Участваха 49 ученика от ІV-те класове. Участниците с минимум 16 точки ще вземат участие в Областния кръг на олимпиадата през месец април.