На 26 януари 2011 г. в НУ”Св. св. Кирил и Методий” се проведе училищния кръг на националното състезание „Знам и мога”. В него участваха 44 ученика от ІІІ-те класове. Много от участниците получиха 75% от максималния брой точки, което говори за  много добрата им подготовка по всички учебни предмети.
По регламент в Областния кръг на състезанието ще вземат участие класираните на І и ІІ място:

  • Александра Пепина Танева   – 55, 5 т.
  • Дивена Здравкова Йорданова – 51, 5 т.