Ангел Дикран Бохосян от ІІ в клас на НУ”Св.св.Кирил и Методий” бе поканен в София в Института по математика и информатика към БАН за награждаване в Национален математически турнир „Иван Салабашев”. На специално тържество Ангел Бохосян получи бронзов медал, диплом за постигнати отлични резултати в ХІХ МТ „Иван Салабашев” и подаръци. Наградите бяха връчени от акад.Стефан Додунеков – председател на Съюза на математиците в България и Директор на Института по математика и информатика към БАН.

Този успех не е първият за Ангел Бохосян.
Още с първото си явяване на Коледното математическо състезание 2009 г. се класира на І място в града с максимален брой точки. Същият успех се повтори на Великденското математическо състезание. Не се забавиха и постиженията му във ІІ клас. Отново І място на Коледното математическо състезание и І място на Математически турнир „Иван Салабашев”.
Поздравяваме Ангел Бохосян с постигнатите високи отличия и му желаем още много спечелени състезания и награди.

Лена Иванова- главен учител