Зная, мога, успявам !

Иновативно начално училище.

Първенци на НВО - летим на крилете на нашите мечти!

Първенци на Национално външно оценяване в IV клас в Област Ямбол

Отлична материална база

За децата и от предучилищна възраст

Представителен мажоретен състав.

Артистични фоайета в училище

За Вас - първолаци!

Обновени класни стаи.

 

Записаните първокласници за учебната 2024/2025 година

1.а клас

1.б клас

1.в клас

1.г клас

На вниманието на родителите на четвъртокласниците!!!

Заповед за определяне условията и реда за запознаване на ученик и неговите родители с оценената му изпитна работа

РД-06-249-заповед-проверка писмени работи

Успехи в областта на математиката

                  И тази година учениците от „НУ Св. св. Кирил и Методий” се представиха чудесно на ежегодното Великденско математическо състезание .
           Нашите най-малки ученици – първокласниците са фаворити. Матей Камарашки (70 т.), Петър Гицов (69 т.) и Дарина Коджабашева (67 т.) печелят съответно първо, второ и трето място. След тях се нареждат Александър Атанасов, Виктор Вътков, Доротея Тодорова, Самуил Стоянов, Павел Иванов и Александър Филипов.
          Второкласниците също заемат призови места – Никола Йорданов заема трето място (46 т.). След него с много близки резултати – 44 т., 41 т., и 40 т. се класират Хрисия Саханджиева, Боян Димов и Даниел Иванов.
          Не отстъпват челните места и третокласниците от нашето училище. Дойчо Дойчев (75 т.) заема първо място, а Христиан Георгиев (70 т.) – трето място. Следващите места заемат Златомир Зафиров (61 т.) и Сия Личева – (61 т.) ; Елия Пенчева (59 т.) ; Христо фотев (54 т.) .
         От четвъртокласниците Тиана Койчева (65 т.) заема второ място. Отлично се представят и Елиза Иванова, Мартин Коджабашев.
        Честито на победителите и техните учители! Продължавайте достойно да защитавате името на училището!