ВИЗИЯ на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”

•Утвърждаване на НУ ”Св. св. Кирил и Методий” като конкурентноспособно училище със свой облик;
•Обособяване на педагогическия екип като колектив от професионалисти, формиращи ученика като европейски гражданин.

Материална база на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”

Училището разполага с модерна материална база – класните стаи предлагат комфорт и възможности за мобилна организация на учебната среда.

МИСИЯ на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”

Формиране на отговорни личности, подготвени да изпълняват социалната си роля в обществото.

Иновации в обучението

Използването на нови образователни технологии - работа с електронни учебници, мултимедийни презентации, образователен софтуер "Envision - един компютър много мишки" съпътстват ежедневната работа на всеки учител.

 

Признание за четвърто място на Национално външно оценяване за НУ“Св. Св. Кирил и Методий“

        Поздравителен адрес от заместник-министъра на образованието и науката

Поздравителен адрес