Зная, мога, успявам !

Единственото Иновативно начално училище в Област Ямбол.

Първенци на НВО

Неизменно първо място на Национално външно оценяване в Област Ямбол, а през учебната 2016/2017г. четвърто място в България.

Иновативни методи на обучение

Първото училище в Област Ямбол, което работи с образователен софтуер Envision.

Уроците лесни, интересни

Образователна платформа Уча.се - за по-добро образование и мотивирани ученици.

 

Обучение на педагогическите специалисти

Във връзка с повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти от Начално училище“Свети свети Кирил и Методий“ в к. к. „Златни пясъци“ ( хотел„Славей“) в периода от 16-18 юни 2022 г. бе проведено обучение на тема:„Бърнаут синдрома в учителската професия“.

Отлично представяне на четвъртокласниците на външното оценяване

ОБЯВА

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ЯМБОЛ  

8600 Ямбол, ул.”Хан Тервел” 2; тел: 046/662 636, 663 612

e-mail:kiril_metodii_jl@mail.bg

 

Във връзка с   кандидатстване на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“-Ямбол с проект по

  НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

  ОБЯВЯВА

СФОРМИРАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ГРУПИ И ОТБОРИ:

Модул 1. Изкуства

                                                                                                                         Сформиране на вокална група с ученици от 1 до 4 клас

Изисквания за ръководител -квалификация  в музикалното изкуство

                                                                                                      Сформиране на състав за народни танци с ученици от 1 до 4 клас

Изисквания за ръководител -квалификация в танцовото изкуство

                                                                                                                                                      Модул 2. Спорт

Сформиране на отбор по футбол с ученици от 3 и 4 клас

Изисквания за ръководител-треньор по футбол или учител по физическо възпитание и спорт

                                                                                                                      Сформиране на отбор по баскетбол с ученици от 3 и 4 клас

Изисквания за ръководител-треньор по баскетбол или учител по физическо възпитание и спорт

 

Нина Койчева

Директор на НУ „Св.Св.Кирил и Методий“