ВИЗИЯ на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”

•Утвърждаване на НУ ”Св. св. Кирил и Методий” като конкурентноспособно училище със свой облик;
•Обособяване на педагогическия екип като колектив от професионалисти, формиращи ученика като европейски гражданин.

Материална база на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”

Училището разполага с модерна материална база – класните стаи предлагат комфорт и възможности за мобилна организация на учебната среда.

МИСИЯ на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”

Формиране на отговорни личности, подготвени да изпълняват социалната си роля в обществото.

Иновации в обучението

Използването на нови образователни технологии - работа с електронни учебници, мултимедийни презентации, образователен софтуер "Envision - един компютър много мишки" съпътстват ежедневната работа на всеки учител.

 

Първо място в национален конкурс

^7D06683811EADEFC832C94431EBE8AC45D3D93E8B7F11B860D^pimgpsh_fullsize_distr ^1996F1AC67D8468B22EBF821BA7C0B12093F22E3B3B9AC78EA^pimgpsh_fullsize_distr 070Ивона Диан Саханджиева от ІV“а“ клас получи медал и грамота за  Първо място със своя творба в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „Св.ТРИФОН ЗАРЕЗАН” – гр. Сунгурларе. Конкурсът-изложба е посветен на традиционния празник на лозаря и винаря – Трифон Зарезан и на Деня на гр. Сунгурларе – 14 февруари и е организиран от МОН и НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА – гр.София, РУО –гр.Бургас, Община и ОДК-гр.Сунгурларе и Национално издателство „Аз-Буки”. Целта е да се съхрани и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан“, а в тематичния обхват са включени обреди и ритуали от различни краища на България, предания и митове, свързани с плодородието, с виното и винопроизводството.

Поздравления за Ивона и нейната учителка Антоанета Георгиева!