Зная, мога, успявам !

Единственото Иновативно начално училище в Област Ямбол.

Първенци на НВО

Неизменно първо място на Национално външно оценяване в Област Ямбол, а през учебната 2016/2017г. четвърто място в България.

Иновативни методи на обучение

Първото училище в Област Ямбол, което работи с образователен софтуер Envision.

Уроците лесни, интересни

Образователна платформа Уча.се - за по-добро образование и мотивирани ученици.

 

Детско жури

За седми пореден път ученици от ИНУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ямбол са детско жури на Националния куклено-театрален фестивал „Михаил Лъкатник“ – гр. Ямбол. И тази година второкласниците Маргарита, пламена, София, Константин и Калоян работят наравно с „възрастното“ жури и дори получават похвали за сериозното обсъждане на всеки спектакъл от конкурсната програма.

Да им пожелаем успешна и ползотворна работа!

А на ХХII -ия национален куклено-театрален фестивал „Михаил Лъкатник“- гр Ямбол  – на добър час!

Хепънинг, посветен на 127-та годишнина от създаването на ИНУ“Св. св. Кирил и Методий“

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2FdbnyuGOrTN%2F%3Ffbclid%3DIwAR1x8bJ8Eo2OkK25zKBypfZpnzyBWux-ofhDqHDq9X53VaFJ8zTqyYfbmRU&h=AT0_fW0Z750-8v9xrnVeeNZ81TiW85LwxK8lGtF-4gXEvdRTvW77bwHZYmrAuGEKa8VYA5FBT1YwIFNeLRqQsTZtRGdZPALzFNIri3bmmBhyRQ0TuqGicu0auibt90qrT4zl&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0EY1uRG9RgW3K2lo8NjNLIczriSjLob_syPxBCh9H9y3_V4ghBTwjBy3EHOfX2xgi14ZwHEC7Cv1tLZHS8zafln_uUPwYhYAMG7KBM1RWjqHn-2_099gbTcbfBvARG5fAuKerAJl77Q26do5p-1AR9lv9NXFAyFbzDDi4QLIGSQOIKWg

Грамота от национално състезание

Ученикът Виктор Левков от 4″а“ клас получи грамота за достойно представяне в националния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране. Гордеем се с теб, Виктор!

Желаем нови успехи!