ВИЗИЯ на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”

•Утвърждаване на НУ ”Св. св. Кирил и Методий” като конкурентноспособно училище със свой облик;
•Обособяване на педагогическия екип като колектив от професионалисти, формиращи ученика като европейски гражданин.

Материална база на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”

Училището разполага с модерна материална база – класните стаи предлагат комфорт и възможности за мобилна организация на учебната среда.

МИСИЯ на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”

Формиране на отговорни личности, подготвени да изпълняват социалната си роля в обществото.

Иновации в обучението

Използването на нови образователни технологии - работа с електронни учебници, мултимедийни презентации, образователен софтуер "Envision - един компютър много мишки" съпътстват ежедневната работа на всеки учител.

 

Откриване на учебната 2017/2018 година

         15 септември  – ден, в който пред нас се отварят нови хоризонти! 15 септември – ден, в който за поредна година ни предстои да поемем по път, изпълнен с нови, вълнуващи предизвикателства!